Zhengzhou Allbetter Technology Co., Ltd.
Bởi {0}
logo
Zhengzhou Allbetter Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Xe tải thực phẩm; Trailer thực phẩm; giỏ hàng thực phẩm; Trailer nhượng Bộ
Thứ tự xếp hạng5 phổ biến nhất trong Xe bán đồ ănOn-site material inspectionCompetitive OEM factoryYears in industry(3)Total floorspace (3,120㎡)

GIẤY CHỨNG NHẬN

DOT
CE
DOT
CE
DOT
CE